7 oktober 2015

Ziekteverzuimbegeleiding

DHN HR Advies bouwt aan uw organisatie

Vanaf dag 1 ligt de focus op zo snel mogelijk terugkeer naar werk. DHN HR Advies reageert snel, concreet en lost zaken kundig voor u op. Wij begeleiden u en uw medewerker in een snelle duurzame terugkeer naar werk. Dit doen wij door persoonlijk contact, korte lijnen, inzet van specialisten uit ons netwerk, alles (inclusief het papierwerk rondom het UWV) wordt begeleid door de professional van DHN HR Advies.


Voorbeeld

Een medewerker meldt zich ziek met psychische klachten, nadat 3 weken ervoor zijn moeder is overleden. De arbodienst begeleidt werknemer en neemt periodiek telefonisch contact op. Gedurende 5 maanden worden de klachten niet minder en zit de medewerker nog volledig thuis.

Wat gaat hier mis
Ondernemers met een Arbodienst vertrouwen erop dat de Arbodienst de medewerker weer aan het werk krijgt. De arbodienst doet hier zijn werk volgens standaardprotocol, maar adviseert niet omtrent het beperken van de verzuimduur, de mogelijkheden voor aangepaste (tijdelijke) werkzaamheden, de Wet Verbetering Poortwachter en de mogelijkheden voor een verzekeringstraject. Hiermee wordt duidelijk dat het in het belang is van werkgever en de medewerker om vanaf dag 1 de begeleiding en het advies actief weg te zetten met kennis, overzicht en actiebevoegdheid over alle onderdelen die met een verzuimcase te maken hebben.

DHN HR Advies neemt de case over
In een persoonlijk gesprek met werkgever en medewerker blijkt dat de arbodienst 5 maanden alleen telefonisch contact heeft gehad met de medewerker. Werkgever heeft elke 6 weken met de medewerker een gesprek gehad. Hiervan is niets in het personeelsdossier vastgelegd. Er is geen concreet re-integratieplan afgesproken. Werkgever weet niet hoe hij medewerker weer aan het werk krijgt en is te druk met zijn eigen business.

En wist u dat u als ondernemer geen Arbodienst nodig heeft, maar kunt volstaan met een bedrijfsarts die u per uur inhuurt. Wij werken samen met een gecertificeerd bedrijfsarts. Zo kunt u verzuimkosten beperken en u maakt alleen de kosten indien noodzakelijk.

DHN HR Advies heeft naar volle tevredenheid van de partijen, de zaak direct overgenomen en geregisseerd. Hoewel het natuurlijk heel veel tijd en geld had bespaard als het van af de eerste dag de juiste aandacht had gekregen.