7 oktober 2015

Opleiding en training

DHN HR Advies bouwt aan uw organisatie

Het is verstandig voor u als ondernemer om het opleiden van werkende mensen in een breder perspectief te zien, niet alleen binnen de eigen organisatie of binnen het functioneren van de werknemer. Het doorgroeien van een medewerker naar een ander bedrijf is beter dan het vastlopen in de eigen organisatie. Het ontwikkelen van een strategisch opleidingsbeleid en het vertalen ervan in concrete opleidingsjaarplannen zou een speerpunt moeten zijn voor uw organisatie. Goed opgeleide medewerkers bieden uw organisatie de mogelijkheid snel in te kunnen spelen op veranderingen nu en in de toekomst. Door uw medewerkers strategisch te scholen werkt u aan gekwalificeerde, competente en gemotiveerde medewerkers. Uw oudere medewerkers blijven langer vitaal en wendbaar.

DHN HR Advies stelt voor u op maat een opleidingsbeleid op, zoekt samen met u naar opleidingen voor uw medewerkers en vraagt eventueel (indien mogelijk) voor u subsidie aan. Wij helpen u uit uw medewerkers te halen wat erin zit, zodat u ze langer kunt behouden voor uw organisatie. Mocht het behouden van uw medewerker niet lukken, dan begeleiden wij uw medewerker naar een job buiten uw organisatie.