7 oktober 2015

Wet en regelgeving (WWZ)

DHN HR Advies bouwt aan uw organisatie

Wet werk en zekerheid
Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid gewijzigd, denk aan de ketenbepaling (hoeveel tijdelijke contracten mag ik geven?), de wijzigingen omtrent een vaststellingsovereenkomst, de transitievergoeding en de 2 ontslagroutes die er nog gelden afhankelijk van de reden van het ontslag. De berichten die op dit moment in het nieuws zijn dat kantonrechters steeds minder snel ontbinden. U vraagt zich wellicht af of de personeelsdossiers in uw organisatie wel up to date en volledig zijn conform de huidige wet en regelgeving. Wij screenen uw personeelsdossiers op volledigheid en geven u advies omtrent nieuwe ontwikkelingen. Tevens stellen we voor u arbeidsovereenkomsten op en adviseren u wat u het beste kunt doen. U komt als ondernemer niet voor verrassingen te staan.

Reorganisatie
DHN HR Advies begeleidt uw reorganisatie, stelt een sociaal plan op, heeft naast u de contacten met de OR, kortom u staat hierin niet alleen.

Disfunctioneren medewerker\dossiervorming
Wij begeleiden u en uw medewerker bij disfunctioneren, zorgen voor verslaglegging en indien gewenst stellen wij een vaststellingsovereenkomst op. DHN HR Advies geeft u hierin alle ondersteuning en advies.