23 mei 2016

Verzuim abonnement

HR Verzuim abonnement

Door middel van het HR Verzuim abonnement is het mogelijk om professionele verzuimbegeleiding in te kopen indien een medewerker zich ziek meldt bij zijn werkgever. Het verzuim abonnement is prima te combineren met de instapaanbieding voor ondernemers die op het gebied van verzuim nog geen beleid hebben opgesteld.

Een HR verzuim abonnement is aantrekkelijk, omdat vanaf dag 1 de ziekmelding wordt overgenomen en gezorgd wordt voor een persoonlijke begeleiding door casemanager en bedrijfsarts. U werkt samen met één vaste casemanager en een vaste bedrijfsarts. DHN HR Advies ontzorgt en neemt de verzuimbegeleiding uit handen (inclusief het papierwerk UWV).

Een HR Verzuim abonnement kost per jaar 115,– per medewerker. In dit abonnement zijn de volgende verrichtingen opgenomen.     

 • Eerste (telefonisch) contact met medewerker en informatie inwinning door casemanager.
 • Huisbezoek op verzoek werkgever gedurende de 5 daagse werkweek, aanvragen voor 09.30 uur inclusief opstellen rapportage.
 • Uitnodiging en planning spreekuur bedrijfsarts*.
 • Opstellen plan van aanpak n.a.v. probleemanalyse bedrijfsarts.
 • Bijstellingen probleemanalyse en wijzigingen aanbrengen in plan van aanpak .
 • Maandelijkse coördinatie voortgang Re-integratie en verslaglegging van de evaluatiegesprekken.
 • 42ste week melding aan UWV.
 • Melding vangnetters (zwangerschapsverlof) aan UWV .
 • Eerstejaarsevaluatie medewerker en werkgever incl. verwerking van de formulieren UWV en verslaglegging.
 • Aanvraag deskundigenoordeel via UWV op verzoek werkgever.
 • Verzorgen aanvraag WIA voor medewerker incl. formulieren Re-integratiedossier en verslaglegging.

Overige verrichtingen (offertebasis)         

 • Tussentijdse extra (telefonisch) adviesgesprekken bij dreigend langdurig verzuim en bij kortdurend frequent (gedragsmatig) verzuim
 • Verrichtingen door bedrijfsarts per uur  
 • Verrichtingen door Arbo deskundige per uur      
 • No show bedrijfsarts/Arbo deskundige per uur   
 • Kosten juridisch adviseur per uur           
 • Opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)       
 • Preventief Medisch Onderzoek  
 • Keuringen
 • Extra verzuimtrainingen  

 

 

*Exclusief kosten bedrijfsarts.