7 oktober 2015

Personeelsgesprekken

DHN HR Advies bouwt aan uw organisatie

Om uw medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling is het van belang dat u als werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken voert over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. Dat gebeurt door middel van een professionele gesprekkencyclus. Denk aan functioneringsgesprekken, beoordeling of andersoortige gesprekken die hetzelfde beogen. Wij adviseren u welk beoordelingsbeleid het beste bij u past als ondernemer en we werken dit op maat voor u uit. Wij vertellen u meteen het hoe en waarom u met uw medewerkers gesprekken voert en wat de risico’s zijn als voor u als ondernemer als u dat niet doet.

Voorbeeld
In een persoonlijk gesprek met de ondernemer blijkt dat hij niet tevreden is over het functioneren van zijn chauffeur. De chauffeur is het rondrijden in zijn bus beu en zou graag binnen de organisatie iets anders gaan doen.  In een gesprek met de medewerker blijkt dat er in de communicatie met zijn baas het een en ander mis is gegaan. De ondernemer blijkt weinig tijd te hebben voor zijn medewerker en hij heeft nog nooit een functionerings- of beoordelingsgesprek gehad. De medewerker voelt zich niet gehoord, hij krijgt te weinig aandacht en functioneert daardoor niet naar behoren.

Wat gaat hier mis
Doordat de werkgever al zijn tijd in klanten steekt en geen luisterend oor heeft voor zijn medewerker, voelt de medewerker zich niet belangrijk voor de organisatie. Dit is hij natuurlijk wel, want zonder chauffeur, krijgen de klanten geen producten. En klant is koning. De medewerker wil graag binnen de organisatie een andere functie.

DHN HR Advies neemt de case over
In een gesprek met werkgever en medewerker blijkt dat er geen gesprekkencyclus bekend is binnen de organisatie. Dat hoeft ook niet zegt de werkgever, want als er iets aan de hand is, komen ze wel bij me. Werkgever geeft aan veel tijd te besteden aan zijn business en klanten. Dit moet ook aldus werkgever, anders komt er geen brood op de plank. De medewerker geeft aan dat de baas nooit tijd heeft en dat bij hem binnenlopen geen zin heeft.

DHN HR Advies gaat met werkgever en werknemer in gesprek. De communicatieruis wordt verholpen en de medewerker krijgt weer zin om zich voor 100% in te zetten. Werkgever vraagt DHN HR Advies een gesprekkencyclus in te voeren.